Skip to main content

Computer science career

I am going to Vietnam National University for studying Master of Science in Computer Science program, about June 2019. It also mean I will be a computer scientist. I drop out Master in Software engineering and Information System program at Hanoi University of Science and Technology.

Comments

Popular posts from this blog

Elizabete Fong và nỗ lực cải thiện thị phần Vietnam mobile

Một buổi tối tôi xem những nội dung của Trường Kinh doanh Harvard, Tạp chí Kinh doanh Harvard, rồi nhớ về các case study. Tìm lại quyển sách Quản lý xuyên quốc gia của Christopher A. Bartlett (Giáo sư danh dự chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường kinh doanh Harvard) là nguồn cảm hứng để tôi viết về những tình huống kinh doanh nổi bật đương đại của các tập đoàn toàn cầu mở rộng thị phần tại các thị trường bản địa.

Câu chuyện đầu tiên sẽ viết là về "Thánh sim" và "Siêu thánh sim", câu chuyện về Elizabete Fong - Tổng giám đốc của Vietnam mobile. Trong kinh doanh, rào cản gia nhập thị trường càng lớn thì biên lợi nhuận càng lớn. Bạn có một số tiền nhỏ, bạn có thể kinh doanh nhỏ. Với số tiền nhỏ, hàng triệu người giống như bạn có thể kinh doanh giống như bạn. Đó là điều dễ hiểu. Kinh doanh viễn thông không như kinh doanh phần mềm tại Công ty TNHH BKIT Việt Nam, ngành viễn thông không phải ai cũng có thể gia nhập và rút lui một cách dễ dàng, ngành này yêu cầu các …

Calculus

Calculate line integrals
This is a question in Hanoi University of Science and Technology's Graduate entry examination. It used for testing LaTEX works correctly on this page. LaTEX, and larger - Mathematics in Vy is something very special. $\displaystyle I = \int\limits_{L}^{} (2x - 3y)dx + xy dy$
L is line AB from A(0;0) to B(2;4)

Graduation ceremony

Graduation ceremony E-MBA intake 15 at Vietnam's National Economics University - Business school, end of the period 2016 -2019